Friday, July 23, 2010

sebenarnya cinta kepada Allah itu ibarat pelita yang menyilau,
jika ia menetap dalam indera,

No comments:

Post a Comment